Hvad kan vi hjælpe med?

Forskningsdata-teamet varetager opgaver og rådgivning om forskningsjuridiske emner inden for bl.a. databeskyttelsesforordningen (GDPR), databeskyttelsesloven og sundhedsloven. Afdelingen varetager derudover opgaver i forbindelse med systemadgange, videregivelse af oplysninger og sikker opbevaring af forskningsdata, og vi er supportfunktion for regionens REDCap.

Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller kommentarer vedrørende generelle forhold eller konkrete sager.

Vores funktioner omfatter blandt andet:

  • Indgang til registrering af alle forskningsprojekter med personhenførbare oplysninger, hvor Region Nordjylland er dataansvarlig (”artikel 30, stk. 1-fortegnelsen”). Du kan læse mere om projektregistrering her.
  • Regional kompetence til behandling og afgørelse af ansøgninger om videregivelse af oplysninger fra patientjournalen (”§ 46, stk. 2-godkendelse”). Du kan læse mere om videregivelse af oplysninger fra patientjournalen her.
  • Generelle spørgsmål vedrørende håndtering af forskningsdata, herunder spørgsmål om videregivelse af data til og fra eksterne aktører, arkiverings- og sletteregler, dataopbevaring, biobanker, databaser og meget andet.
  • Adgangstildeling og supportfunktion for regionens REDCap samt Stata, R og SAS