Billeder

NordSim byder på en lang række faciliteter til brug i forbindelse med simulations- og færdighedstræning. Herunder har vi samlet nogle billeder, der viser lokalerne og de træningssituationer, vi arrangerer.