Om NordSim

NordSim, Center for færdighedstræning og simulation blev etableret i 2012 gennem en fusion af Færdighedslaboratoriet og Center for Medicinsk Simulation. NordSim er beliggende i Forskningens Hus, Aalborg Universitetshospital.

Mission, Vision og Fokusområder

 

Mission

NordSims arbejde understøtter ”Mission for Aalborg Universitetshospital” (kursiveret):

 

Vi skaber sikre og effektive forløb med patienten som partner

Vi udvikler morgendagens behandling

Vi uddanner morgendagens medarbejdere

 

Via træning i såvel tekniske (færdighedstræning) som ikke-tekniske færdigheder (simulation) uddanner vi personale fra sundhedssektoren, såvel præ- som postgraduat på forskellige uddannelsesniveauer.

Målgruppen er især læger, sygeplejersker, medicinstuderende og ambulancereddere.

NordSim udvikler også uddannelsestilbud til enkeltpersoner, tværfaglige teams, afdelinger, sygehuse eller uddannelsesinstitutioner.

Gennem vidensdeling, biblioteksfunktion for avanceret udstyr og assistance ved planlægning og gennemførelse af uddannelsestilbud understøtter vi færdighedstræning og simulation på alle regionens sygehuse, dels i Thisted og Hobro, dels via samarbejdet med VenSim, der har det overordnede ansvar for aktiviteterne i Hjørring og Frederikshavn.

Vi sørger for løbende ”Faculty development” og udvikling af kurser, så vi sikrer højt kvalificerede undervisere og klart definerede læringsmål.

 

Gennem såvel træning af færdigheder som ved simulation med fokus på samarbejde og kommunikation bidrager vi til bedring af patientsikkerheden og sikring af mere effektive forløb.

Det er et mål, at morgendagens medarbejdere er fortrolige med algoritmer for kommunikation og akut behandling, hvilket vi i NordSim kan bidrage til, og gennem blandt andet avanceret simulatortræning kan vi medvirke til oplæring i nye behandlingsmetoder.

 

Vision

Også i visionsafsnittet for AauH kan vi genfinde os i flere af punkterne:

Vi samarbejder om at nå de mål, der er vigtigst for patienten

Gennem forskning, uddannelse og faglig udvikling tilbyder vi patienten den bedste behandling

Vi koordinerer og kommunikerer, så forløbet er sikkert og effektivt

Vores samarbejde giver overblik, overskud og arbejdsglæde

 

Idet en kerneydelse i NordSim er at træne personalet i samarbejde og kommunikation samt bidrage til faglig udvikling, hvilket i den sidste ende fører til bedre patientforløb.

Vi håber, at vi gennem uddannelsestilbuddene kan være med til at fremme rekrutteringen af personale til regionen.

 

Samarbejde

NordSim har et bredt samarbejde, med bl.a.:

Andre simulationscentre, isærCAMES RH, CAMES Herlev, MidtSim (Aarhus) og SiMC (Odense), SIC (Horsens) og Læringscenter Randers.

Aalborg Universitet – om lægeuddannelse i Aalborg

Aarhus universitet (postgraduat klinisk lektorat i færdighedstræning og simulation)

Nationalt samarbejde om KBU uddannelser

 

Fokusområder 2022

Sikre faculty development, bl.a. via Instruktørkursuser – basale såvel som avancerede.

Kvalitetssikring af uddannelsestilbud gennem evaluering og forskning

Ansætte medicinstuderende som bl.a. kan hjælpe med at øge brugen af eksisterende simulatorer.

Sikre, at MIUCs uddannelsestilbud fortsat kan tilgåes via NordSim

Planlægning af udflytning til NAU 2023/2024

  • Dels for NordSim, men evt. også som støttefunktion for andre afdelinger

Anskaffelse af VR-udstyr

Oprettelse/revision af udstyrsdatabase

Videreudvikling af fantomer i samarbejde med innvoationskonsulent

Profilering af NordSim via nyhedsfeed og sociale platforme

 

Perspektiver

I forbindelse med udflytning til NAU forventes bedrede pladsforhold, hvilket kan sikre en lettere adgang til vores udstyr, forhåbentlig førende til øget brug.

Herunder vil vi gerne opbygge et korps af medicinstuderende, der kan bistå ved træning af ikke tekniske færdigheder, herunder avanceret simulatorbrug.

Vi forventer, det kan frigøre medarbejderressourcer, så vi i højere grad kan forestå in-situ simulation, teamsparring og udvikle nye uddannelsestilbud.

I samarbejde med øvrige simulationscentre og universitetet vil vi knytte forskning til vore aktiviteter, så vi bedre kan kvalificere vore uddannelsesaktiviteter.