Forsknings- og udviklingsprojekter

Igangværende og tidligere forsknings- og udviklingsprojekter, som Sund Info deltager i.

Forekomst af spiseforstyrrelser blandt patienter i vægttabsforløb

August 2022

I sidste halvår af 2022 og første halvår af 2023 undersøger Sund Info forekomsten af spiseforstyrrelser blandt alle patienter henvist til et vægttabsforløb i Forebyggelsesambulatoriet, Sund Info. Projektet udføres i samarbejde med Enheden for Psykiatrisk Forskning i Region Nordjylland.

Resultaterne fra projektet skal anvendes til at opnå viden om forekomsten af spiseforstyrrelser blandt personer i vægttabstilbud. Afhængig af resultaterne kan der opstå behov for fokus på forbedring og styrkelse af tilbud til overvægtige patienter med en spiseforstyrrelse.

Projektet udføres som en selvrapporteret spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, der er i et vægttabsforløb.

 

Vejledning til livsstilsændring i forbindelse med behandling for urininkontinens

September 2015

Nyhed om inkontinensprojekt 13.05.2016

 

Kort- og langtidseffekterne af individuel vejledning kontra gruppevejledninger

Oktober 2014

Projektet blev gennemført i samarbejde med Lipidklinikken og Ergo- og Fysioterapiafdelingen og med Kim Overvad som vejleder. Artiklen bygger på data fra en personalerettet livsstilsintervention, der blev givet til moderat overvægtige medarbejdere.

Forskningsprojekt om virkningerne ved individuel vejledning kontra gruppevejledninger - Short- and long-term effect of a worksite group versus individual counseling on physical activity and dietary habits in moderately overweight hospital employees: a randomized controlled trial.pdf

 

PRIK - Systematisk forebyggelse til patienter

December 2010

Pilottest af et screeningsværktøj for risikofaktorer blandt patienter i kontakt med somatik og psykiatri.

Evaluering af pilotprojektet.pdf

Arbejdsgruppens anbefalinger til styregruppen.pdf

Systematisk forebyggelse til patienter - evaluering.pdf