Rygestop - VBA (Very Brief Advice)

I 'Handleplan for forebyggelse 2021-2023' i Region Nordjylland er det aftalt, at alle patienter, der ryger, skal opspores og tilbydes henvisning til de kommunale rygestoptilbud.

Tal fra Sundhedsprofilen 2021 viser, at 75% af dagligrygere og 76% af storrygere ønsker at holde op med at ryge. Råd fra lægen har afgørende betydning for, om rygestoppet lykkes. Mange læger oplever dog, at de har kort tid til den enkelte patient og prioriterer tilliden mellem patient og læge, hvorfor fokus derfor er på primær diagnose og behandling. Ved brug af VBA-metoden kan der på 30 sekunder henvises til et kommunalt rygestoptilbud.

 

Kort om VBA

Very Brief Advice (VBA) er en nem og enkel metode til henvisning af patienter, der ønsker at holde op med at ryge. Metoden er specielt udviklet til læger i almen praksis og på hospitaler.

VBA er et nemt og effektivt værktøj, som du kan bruge i forlængelse af forsamtaler, konsultationer og stuegang. En VBA-henvisning tager 30 sekunder og derfor hurtig og enkel i en travl hverdag.

Metoden består af tre trin:

1. Spørg ind til rygestatus
2. Rådgiv om dokumenterede rygestopmetoder
3. Henvis til professionel hjælp til rygestop

Hospitalets afdelinger kan rekvirere printede VBA-lommekort på sundinfo@rn.dk

 

Introduktion til Very Brief Advice (VBA)

Frem til juni 2023 vil afdelinger på regionens hospitaler tilbydes undervisning i Very Brief Advice (VBA). Dette kan aftales ved at kontakte projektmedarbejder Tobias Christensen i Sund Info på tobchr@rn.dk eller tlf. 97 66 13 59.

Undervisningen vil omhandle en gennemgang af Very Brief Advice (VBA), hvordan der henvises til kommunale rygestoptilbud eller rygestoptilbud i Sund Info og præsentation af baggrundsinformation og problemstillinger i relation til rygning.

Undervisningens længde er typisk mellem 30-45 minutter, men kan tilpasses den enkelte afdeling.

 

Online VBA-kursus

Region Nordjyllands kursusportal kan du endvidere tilmelde dig et online VBA-kursus med introduktion til VBA, cases samt en test om VBA.

Formål ved gennemgang af cases og test

Formålet er at understøtte implementering af systematisk kort rådgivning og henvisning til rygeafvænning i kommunerne ved hjælp af VBA-metoden.

Målet med gennemgangen er, at du

  • Har fået viden om VBA-metoden
  • Opfatter metoden som enkel, hurtig og nem at håndtere i daglig klinisk praksis
  • Kan anvende metoden i praksis

Målgruppe

Klinikere og personale med patientkontakt i døgnafsnit og ambulante enheder, både i somatikken og i psykiatrien.

Gennemførselstid

Gennemgang af intro, cases og test kan gennemføres på 10-12 minutter.