Sygdomsforebyggelse i almen praksis og på sygehuse

Sundhedsstyrelsen har udviklet en række materialer for at inspirere og understøtte det arbejde med forebyggelse, der sker i almen praksis og på sygehus.

Materialernes formål

Ønsket er, at patienter med forebyggelsesbehov identificeres og henvises til forebyggelsestilbud i sammenhængende forløb på tværs af sektorer.

Materialerne understøtter sundhedsloven, sundhedsaftalerne, forløbsprogrammer og – planer.

Materialerne, især afsnit om kost, er udviklet i samarbejde med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet. Mange andre aktører har bidraget med rådgivning og høringssvar.

”Guide til sundhedspersonale” i almen praksis og på sygehus er med konkrete råd til, hvordan samtale om livsstil og helbred kan inddrages i behandlingsforløbet. Der er tilknyttet forkortet udgave til laminat samt 5 faktaark (rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og stoffer).