Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere i relapsprojektet

Afdeling for Molekylær Diagnostik, Aalborg UH

  • Henrik Krarup, professor, overlæge, ph.d.
  • Inge Søkilde Pedersen, professor, cand.scient., ph.d.

Onkologisk Afdeling, Aalborg UH

  • Ursula Falkmer, professor, overlæge, ph.d.
  • Morten Ladekarl, professor, overlæge, ph.d.

Patologiafdelingen, Aalborg UH

  • Preben Johansen, overlæge
  • Lykke Grubach, cand.scient., molekylærbiolog
  • Anja Høegh Brügmann, ledende overlæge, ph.d.

Danish Center for Healthcare Improvements, Aalborg Universitet

  • Lars Holger Ehlers, professor, ph.d.
  • Anne Sig Sørensen, adjunkt, ph.d.

Klinisk Kræftforskningscenter, Aalborg UH

Tak til alle medlemmer af Klinisk Kræftforskningscenter, under ledelse af Ursula Falkmer, der i alle årene har støttet op om projektet.