Forskningssekretariat

Forskningssekretariatet (KFS) er en del af Hæmatologisk Forskningsafsnit og placeret i Forskningens Hus.

Forskningssekretarietet har bl.a. følgende opgaver
  • Forskningsrelaterede administrative opgaver inklusive redigering af projektbeskrivelser og indsendelse af videnskabelige publikationer  
  • Udarbejdelse, oversættelse, godkendelse, gennemførelse og rapportering af forskningsprojekter og dertil knyttet udfærdigelse af fondsansøgninger
  • Administration af forskningskonti og tjenesterejser
  • Kalenderstyring, planlægning af møder, praktiske arrangementer og udfærdigelse af mødereferater
  • Sekretariatsfunktion for Klinisk Forskningsenhed (KFE), Hæmatologisk Biobank og Klinisk Kræftforskningscenter (KKFC)

Du finder Hæmatologisk Forskningssekretariat i Forskningens Hus

Hæmatologisk Forskningssekretariat
Forskningens Hus
Sdr. Skovvej 15
9000 Aalborg

Forskningssekretær Anne Lindblom Hansen, lokale 302
Tlf.: 97 66 38 64

Videnskabelig sekretær Lise Tordrup Elkjær, lokale 304
Tlf.: 97 66 38 69