Funktioner og personale

Projektgruppen ultimo 2020

Projektledelse

Forskningsansvarlig overlæge, ph.d. Marianne Tang Severinsen
Ledende overlæge Jakob Madsen
Afsnitsledende sygeplejerske June Korup

Projektsekretariat

Sekretær for projektledelsen Lise Tordrup Elkjær
Forskningsafsnittet - Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Sdr Skovvej 15, 9000 Aalborg
Telefon (+45) 97 66 38 69, E-mail: lit@rn.dk

Klinisk Implementeringsenhed (KIE)

Overlæge, ph.d. Anne Stidsholt Roug, leder af KIE
Professor, overlæge, dr. med. Tarec Christoffer El-Galaly
Klinisk projektsygeplejerske Anne Stoffersen Rytter
Klinisk projektsygeplejerske Pernille From Blindum

Molekylærgenetisk Laboratorium

Professor, ph.d. Karen Dybkær, leder af Molekylærgenetisk Laboratorium
Forskningslaboratorietekniker Jane Ildal, Gendiagnostisk Lab og Biobank
Forskningsbioanalytiker Anja Führer, Gendiagnostisk Lab og Biobank
Forskningsbioanalytiker Helle Høholt

Klinisk Datavidenskab

Professor, ph.d. Martin Bøgsted, leder af Klinisk Datavidenskab
Seniorbioinformatiker, ph.d. Rasmus Froberg Brøndum
Løsningsarkitekt, ph.d.-studerende Charles Vesteghem
Softwareudvikler Simon Christian Dahl
Videnskabelig assistent, cand. scient. Lars Børty Nielsen