Hæmatologisk Biobank

"Ved en biobank forstås en samling af biologisk materiale, der er tilgængeligt efter bestemte kriterier, og hvor oplysninger, der er bundet i det biologiske materiale, kan henføres til enkeltpersoner"

Citat fra "Redegørelse om biobanker". Betænkning 1414, maj 2002

Hæmatologisk Biobank blev etableret i 2007 og består af en diagnostisk biobank og en forskningsbiobank.

Den diagnostiske biobank

I Hæmatologisk Biobank opbevarer og registrerer vi biologisk materiale fra patienter med sygdomme i blod- og lymfesystemet. Det biologiske materiale omfatter vævsprøver fra blandt andet blod, knoglemarv og lymfeknuder samt hudstansebiopsier. Materialet bliver anvendt til forskning og forbedring af diagnose- og behandlingsmetoder for fremtidens patienter.

Vi tager prøverne i forbindelse med det planlagte undersøgelsesprogram. Det kræver derfor ikke ekstra undersøgelser at få taget prøver til biobanken.

Det betyder, at det arkiverede biologiske materiale både kan anvendes til udvidet diagnostik i hverdagen og til forskning i velbeskrevne projekter efter fastlagte kriterier inklusive godkendelse fra Videnskabsetisk Komité.

Læs mere om opbevaring af vævsprøver og find vores patientinformation på siden: Opbevaring af vævsprøver.

Forskningsbiobanken

Vi indsamler og opbevarer vævsprøver til specifikke forskningsprojekter, der er målrettet en forbedret og mere individuel behandling for kommende patienter, og hvor der foreligger tilladelse fra Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet til det konkrete projekt.

Læs mere her: Retningslinjer for udlevering af vævsprøver til forskning.

Dansk CancerBiobank under Regionernes Bio- og Genombank

Siden 1. januar 2013 har vi registreret prøvemateriale i Dansk CancerBiobank (DCB), som er et murstensløst samarbejde under Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB) mellem hospitalsafdelinger i Danmark. DCB og RBGB finansieres af regioner og hospitaler og er unik på verdensplan. Afdelingerne indsamler og opbevarer prøvemateriale i forbindelse med den primære kræftdiagnose efter nationalt vedtagne standarder. Prøverne registreres i et nationalt online registreringsmodul hos RBGB, således at alle prøver altid kan lokaliseres.

Personale i biobanken

Forskningslaboratorietekniker Jane Ildal
Forskningsbioanalytiker Anja Führer

Telefon 97 66 38 70