Opbevaring af vævsprøver

I biobanken opbevarer vi biologisk materiale fra patienter med sygdomme i blod- og lymfesystemet samt fra forsøgspersoner, der har doneret væv til forskningsformål.

Vi modtager, registrerer og opbevarer væv til specifikke forskningsprojekter efter godkendelse fra Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet. Det biologiske materiale omfatter fortrinsvis væv fra blod og knoglemarv men også væv  fra andre organer i forbindelse med konkrete forskningsprojekter.

Vævsprøverne opbevares i aflåste lokaler, hvor kun få godkendte personer har adgang.

 

Læs mere om opbevaring af vævsprøver