Projekt lindrende indsats (2007-2010)

Udvikling af den palliative indsats i Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.
Projekt lindrende indsats blev etableret i Hæmatologisk Afdeling i foråret 2007 som et samarbejde mellem Hæmatologisk Afdeling, Hæmatologisk Forskningsenhed og Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje. Der har været arbejdet på mange fronter for at udvikle den lindrende indsats i afdelingen og en stor personalegruppe og flere faggrupper har deltaget i bestræbelserne herpå.Projektet har været ledet af sygeplejerske, cand. scient. soc., ph.d. Karen Marie Dalgaard, som i forløbet har udarbejdet i alt fire forskningsrapporter om projektet:
 1. Projektbeskrivelse 2007
 2. Statusrapport 2007
 3. Implementeringsrapport 2009
 4. Evalueringsrapport 2010

Disse rapporter samt projektets nyhedsbreve kan downloades her fra siden under 'Links og filer'.

Karen Marie er ikke længere direkte tilknyttet Hæmatologisk Afdeling. For yderligere oplysninger henvises i stedet til Netværksgruppe for palliation.

Netværksgruppen består af: 
 • Sygeplejerske Gitte Gartner Christensen, Sengeafsnit 7 vest
 • Sygeplejerske Ellen Riis Nielsen, Sengeafsnit 7 vest
 • Sygeplejerske Linda Rind, Sengeafsnit 7 vest
 • Sygeplejerske Anni Behrentzs, Sengeafsnit 7 vest
 • Socialrådgiver Line Tang Andersen
 • Sygehuspræst Karen Søe Pedersen
 • Palliationspsykolog Hanne Marring Engvad
 • Formålet med netværksgruppen er at fastholde det fokus på palliation, som blev skabt med Projekt Lindrende ndsats, samt fastholde implementeringen af samt udvikle palliationskonferencer, palliationsmappe, samtaler med efterladte i Hæmatologisk afdeling. Netværket er derudover opsøgende i forhold til andre områder indenfor palliation, som har brug for udvikling.