Kliniske protokoller

Projektets kliniske og retrospektive studier

ProGen

Ny klassifikation af maligne blodsygdomme – Implementering via et to-faset prospektivt registrerings- og valideringsstudie ved relaps
VEK jr. nr. N-20150042

ProSeq

Prospektiv gensekventering og personlig medicin - ProSeq
Afprøvning af ny in vitro-gendiagnostik omfattende gensekventering af humant væv med henblik på klinisk validering af personlig medicin-konceptet
VEK jr. nr. N-20160089

RetroGen

Retrospektiv analyse af kemoterapi-specifik molekylær resistens ved hæmatologiske kræftsygdomme – Multiparametriske undersøgelser af arkiveret væv og blod registreret i klinisk biobankdatabase 1990-2020
VEK jr. nr. N-20140099

RetroSeq

Retrospektiv gensekventering og personlig medicin – RetroSeq
Afprøvning af ny in vitro-gendiagnostik omfattende gensekventering af humant væv med henblik på klinisk validering af personlig medicin-konceptet
NVK jr. nr. 1706295