Intensive patienters evne til at synke samt deres oplevelse af sult, tørst, kvalme og smerter (IPES)

Undersøgelse af intensive patienters evne til at synke samt deres oplevelse af sult, tørst, kvalme og smerter (også kaldet IPES-projektet) blev udført på Aalborg Universitetshospital fra September 2017 til September 2018 i et samarbejde mellem Kulinarium og Aalborg Universitetshospitals egoterapeuter. 

IPES var et såkaldt feasibility studie, der, ved brug af screeningsværktøjer, afdækkede intensive tracheostomi-patienters evne til at spise. Studiet havde til formål at være medvirkende til at belyse behovet for udvikling af et eventuelt fremtidigt kosttilbud til intensive patienter. I dag får de fleste intensive patienter mad med sonde, og bliver først tilbudt mad, når de flyttes til stamafdelingen.

 

Resultater

  • 27 ud af 30 tracheostomi-patienter oplevede at føle tørst
  • 18 patienter følte sig sultne
  • 10 patienter oplevede kvalme
  • 21 patienter følte smerte
  • 3 patienter havde ingen synkeevne - 9 patienter kunne synke modificerede konsistenser, mens 18 patienter havde normal synkefunktion

Du kan finde alle vores udgivet videnskabelige artikler her.