More2Eat goes green

More2Eat goes green er en del af det store og tværfaglige ernæringsprojekt, More2Eat, der lige nu er aktuelt på Aalborg Universitetshospital. Projektet er støttet af Region Nordjyllands klimapulje.

More2Eat goes green

Under planlægningen af det nye kostkoncept til patienter, pårørende, besøgende/gæster og patienter på diæter samt omstilling til nyt kost- og forplejningssystem (EFS), bliver kostindtaget samt patienttilfredsheden på alle indlagte patienter lige nu undersøgt i projektet More2Eat, læs mere her

More2Eat goes green er en del af More2Eat-projektet, hvor fokus er grøn omstilling af vores nuværende kostkoncept. More2Eat goes green-projektet fungerer altså som en ‘førmåling’, hvor vi vil strukturere og klassificere vores nuværende indkøb. I tillæg hertil vil vi undersøge og måle madspild på afdelinger på Aalborg Universitetshospital - alt sammen med det formål at reducere det samlede CO2-aftryk og derved præsentere et nyt og ‘grønnere’ kostkoncept.

Projektets mål

Vores største opgave og mål med projektet er dog at sikre et kostkoncept, hvor ernæringen er i top. Derfor ligger der et stort og vigtigt arbejde i at reducere CO2-udledningen uden at gå på kompromis med ernæringen, da vores primære fokus er patienterne.

Projektet skal derfor munde ud i en form for indsatsplan med råd og kostanbefalinger til en CO2-reduceret kost, der appellerer til småtspisende.

Projektets mål/formål er tvedelt:

Del 1 (januar 2022-februar 2023)

Formål:

At tildele alle Patientkøkkenets aktive råvarer CO2-aftryk ud fra generiske CO2-værdier fra Den Store Klimadatabase (CONCITO) samt at udvikle et redskab til hurtigt og simpelt at observere og fastlægge CO2-udledning fra fødevarer i en given periode med henblik på at kortlægge fødevareforbrugets samlede CO2-udledning på Aalborg UH. Derudover er formålet at indsamle madspildsdata fra fire repræsentative afdelinger på Aalborg UH for at bestemme madspildets bidrag til den samlede CO2-udledning fra fødevarer.

Resultater/effekter: 

Projektet har resulteret i udviklingen af en metode/redskab til effektivt at generere CO2-regnskab, således Patientkøkkenets CO2 fra forbrugs- og madspildsdata nemt og hurtigt kan trackes. Derved kan vi nu sætte specifikke og realistiske målsætninger for CO2-reduktion samt målrettet sætte ind og udvikle på et nyt og mindre CO2-belastende kostkoncept – hvor også mængden af madspild mindskes.

Læs mere om vores Udvikling af CO2e tracking metode til fødevareforbrug.

Del 2 (april 2023- marts 2024)

Vi har netop fået bevilget midler fra Klimapuljen 2022, som muliggør det videre arbejde med More2Eat goes green (del 2).

Formål: 

At udvikle en metode til styring af aminosyreindhold i opskrifter (proteinkvalitet) ud fra opslagsværdier af kød, bælgfrugter, kornprodukter og grøntsager (kaldet Amino Acid kvalitetsmetoden, AA-kvalitetsmetoden) samt at omdanne vores nuværende kostkoncept til et mere klimavenligt og mindre CO2-belastende kostkoncept ved brug af AA-kvalitetsmetoden.