Ernæring til den psykiatriske patient

I et nyt projekt vil Kulinarium indsamle viden om anbefalinger omkring ernæring til den psykiatriske patient.

Retningslinjerne er klare, når det gælder ernæring til forskellige patientgrupper. Men når det kommer til ernæring til den psykiatriske patient, er evidensbaserede råd og retningslinjer sparsomme.

I dette projekt vil Kulinarium gennemgå den tilgængelige litteratur på netop dette område med det formål at belyse emnet og forhåbentlig bidrage til en mere målrettet ernæringsbehandling af den psykiatriske patient - personer med psykiske lidelser har også brug for den rigtige ernæring!

Projektperioden er juli 2022-juli 2023.