Ernæringsoptimerede fødevarer målrettet sundhedssektoren baseret på ny anvendelse af reststrømme fra lakseforarbejdning

Kulinarium er med i et nyt projekt, hvor reststrømmes fra lakseforarbejdning ønskes undersøgt til nyt fødevarer.

Formålet er at udvikle nye ernæringsoptimerede lakseprodukter baseret på fraskær/rest til sundheds- og plejesektoren, da disse produkter kan være dyre for denne målgruppe. Produktet skal derfor være pristilgængeligt for sundheds- og plejesektoren. Projektet skal udvikles og smagstilpasses med ernæringstruede patienter som målgruppe, ligesom der skal tages hensyn til krav til convenience, tilberedning og servering.

Projektpartnere er Skagerak Processing A/S, DTU Fødevareinstituttet og Kulinarium.

Projektet er støttet af GUDP, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Projektperioden er januar 2022 til ultimo juni 2023. 

GUDP logo