Kræsevognsprojektet

Kræsevognprojektet havde til formål at forbedre kostindtaget hos patienter i ernæringsrisiko ved at tilbyde mellemmåltider fra en kræsevogn, så patienterne helt selv kunne vælge, hvilke mellemmåltider de havde lyst til at spise.

Kræsevognprojektet var bygget op som et interventionsstudie bestående af en førmåling af kostindtag, interventionsperiode og eftermåling af kostindtag. I tillæg hertil blev patienternes tilfredshed undersøgt. Projektet foregik på afdelingerne Infektionsmedicinsk, Hæmatologisk og Gastro-medicinsk med to serveringer hhv. formiddag og eftermiddag fra kræsevognen om dagen.

 

Resultater fra projektet

  • Antallet af mellemmåltider steg i projektperioden
  • 88% af patienterne mener, at de er blevet tilbudt mellemmåltider fra kræsevognen dagligt
  • 78% mener, at kræsevognen gør, at de får spist mere, end de ellers ville have gjort
  • 88% af patienterne synes, kræsevognen skulle tilbydes på flere afdelinger
  • Ingen signifikant stigning i energi- og/eller proteinindtag blev fundet i perioden

Selvom patienternes energi- og proteinindtag ikke steg signifikant i perioden, viser resultaterne, at patienterne var meget glade for kræsevognen, og de mente selv, at de spiste mere, end de ellers ville have gjort. En mulig årsag til, at energi- og proteinindtaget ikke steg til signifikant niveau er, at kræsevognen ikke tilbød nok energi- og proteintætte produkter. Kræsevognen kunne derfor tilbyde mellemåltidsprodukter med protein- og energi tilskud i form af ernæringsdrikke og/eller -pulver.

Projektet foregik fra 2007-2008.

Du kan finde alle vores udgivet videnskabelige artikler her.