Er du ph.d.-studerende?

Når du henvender dig til FUPA som ph.d.-studerende, vil vi som udgangspunkt altid anbefale dig at deltage i vores grundkursus for ph.d.-studerende.

For at du får mest ud af din deltagelse på kurset, og for at FUPA kan hjælpe dig bedst muligt, er der imidlertid en række forhold, du bør sørge for at få styr på, inden du tilmelder dig. På den måde får du selv det bedste udbytte af forløbet.

 

Begynd tidligt og afsæt god tid

Det tager rigtig lang tid at søge midler hjem til et forskningsprojekt og konkurrencen er hård.  Vær derfor forberedt på, at du skal sende mange ansøgninger afsted for at opnå det ønskede økonomiske tilskud til dit projekt.  Lav en tidsplan og start i meget god tid med at forberede selve fundingprocessen. Mange henvender sig eksempelvis til FUPA 1-2 måneder før, de har brug for midlerne, og det er desværre ofte alt for sent. Start også i rigtig god tid med din fondsansøgning, da det tager længere tid, end man forventer at udarbejde en god ansøgning – også selv om det kun er en ansøgning om et mindre beløb.

Hvor skal du ansættes?

Få afklaring på din ansættelse i ph.d.-perioden. Skal du være ansat på Aalborg Universitetshospital under dit ph.d.-forløb eller skal du ansættes på Klinisk Institut under Aalborg Universitet? Selv om du er indskrevet ved Klinisk Institut som ph.d.-studerende, er du ikke automatisk ansat der. Mange ph.d.-studerende, særligt med klinisk tilknytning, fortsætter deres ansættelse i regionen.

Lav realistiske aftaler om økonomien i dit projekt

Få fuld klarhed over dit finansieringsbehov i samarbejde med din vejleder, så du ved, hvor mange eksterne midler du skal forsøge at hente hjem. Det kan godt lade sig gøre at skaffe midler til et ph.d.-projekt, men det er urealistisk at tro, at man kan skaffe sin egen løn plus evt. driftsudgifter til hele forløbet via ekstern finansiering. Derfor er det vigtigt at få en klar aftale med din vejleder og afdelingen om, hvilken medfinansiering din forskningsgruppe/afdeling kan levere til dit projekt og hvad du forventes selv at skulle skaffe. Det bedste er selvfølgelig, hvis du kan få en underskudsgaranti på hele din løn, men som minimum er tommelfingerreglen, at du skal komme med mindst et års løn som egenfinansiering, for at signalere overfor eksterne fonde, at du har opbakning fra egne rækker til at gennemføre projektet. Sørg for at få evt. aftaler på skrift (mail), så der ikke senere kan opstå tvivl om, hvad I blev enige om. 

Vær skarp, præcis og grundig

Gennemarbejd din projektidé og vær klar over projektets rammer, så du er helt skarp på at få afgrænset problemstillingen samt projektets formål og perspektiver. Tænk blandt andet over følgende:

  • Hvad er problemet, og hvorfor er det vigtigt at løse?
  • På hvilken måde er eksisterende viden eller praksis utilstrækkelig, og hvorfor er din ide bedre end det eksisterende?
  • Hvad kan projektet medføre, og hvem får gavn af det?