Hvad kan FUPA hjælpe med?

Fundingenheden - FUPA er Aalborg Universitetshospitals støttefunktion til forskere, der ønsker hjælp til at søge eksterne forskningsmidler. Se her hvad vi kan hjælpe dig med.

FUPA har et indgående kendskab til støttemulighederne ved danske fonde, og vi rådgiver og vejleder forskere afhængig af, hvor du er i din karriere, samt hvilke behov du har. Vores kerneopgave er at kvalificere de ansøgninger som udgår fra Aalborg Universitetshospital, men vi tager altid udgangspunkt i, hvor du er i processen, når du henvender dig til os.

FUPA

FUPA har lavet ovenstående figur for at illustrere, at vi kan hjælpe med alle aspekter i en fundingproces. Vi kan hjælpe dig som forsker med sparring på din ansøgning, udarbejdelse af et budget, rådgivning om hvilken institution ansøgningen skal udgå fra, samt sikre overholdelse af alle fondens formalia. Tit vil du opleve, at du henvender dig til FUPA med et konkret spørgsmål undervejs i processen f.eks. om budgettet, og vi stiller så en række andre spørgsmål til dig for at sikre, at du eksempelvis har valgt den rette fond, at dit CV matcher fondens krav, og vi beder dig også fremsende din ansøgning. Dette gør vi for at hjælpe dig bedst muligt i processen.

FUPA har stort kendskab til kravene fra danske fonde, og det er hverdag for os at vurdere ansøgninger. Vi prøver derfor på at hjælpe dig og gøre dig opmærksom på aspekter, som du måske ikke selv har overvejet undervejs. Henvend dig derfor til os i god tid, da vi dermed kan hjælpe dig bedst muligt.

Fundingstrategi

Fundraising tager tid – og ofte længere tid end folk forventer. Dit arbejde med at søge eksterne midler kan blive lettere, hvis du har en fundingstrategi. FUPA ønsker at begrænse såkaldte ’hovsa-ansøgninger’, hvor man søger fonde lidt tilfældigt og også i sidste øjeblik inden deadline. FUPA arbejder for en mere langsigtet planlægning af forskningsudviklingen og fundingindsatsen i de enkelte forskningsgrupper, så hvis jeres forskningsgruppe ønsker det samme, sparrer vi gerne med jer, og hjælper jer med at udarbejde en strategi, som vi løbende kan følge op på i fællesskab.

Kursus og oplæg

Hvis du som forsker ikke er erfaren i at søge eksterne midler til dine forskningsprojekter, og har behov for basisviden om, hvordan en fondsansøgning disponeres og udarbejdes, så anbefaler FUPA altid, at du deltager i vores grundkursus i fundraising. Læs mere om vores grundkursus her.

FUPA afholder også andre kurser og oplæg efter behov og efterspørgsel. Så kontakt os gerne, og så udarbejder vi et forløb specielt til jeres forskningsgruppe.