Værtskab og trygge måltidsoplevelser

Værtskab og trygge måltidsoplevelser var et delprojekt under MORE.

Billeder, som viser gode måltidsråd, mens du er indlagt

Værtskab og trygge måltidsoplevelser foregik i 2009-2010 og havde til formål at mindske hospitalsindlagte patienters oplevelse af sårbarhed/utryghed og derved øge patientens velbefindende under indlæggelsen. Dette skulle gerne føre til, at patienterne tillige øgede deres indtag af energi og protein.

Om projektet

Projektet indebar, at patienterne skulle:

  • have en god måltidsoplevelse
  • opleve, at personalet påtager sig værtskabet for måltiderne
  • opleve kompetent personale indenfor madomsorg og værtskab
  • opleve måltidet som en pause fra sygdom
  • sikres en lige adgang til mad

Den praktiske del af projektet blev gennemført i et tværfagligt samarbejde mellem sygeplejersker, oversygeplejersker, ledende diætist, diætister, læger, overlæger, kostkonsulent og ledende køkkenmedarbejdere.

Projektet blev udført ud fra en kvalitativ tilgang baseret på 3 måneders intervention på afdelingerne Infektionsmedicinsk Afdeling, Hæmatologisk Afdeling og Hjerte-lungekirugisk Afdeling. Fire interventioner blev undersøgt:

A. Forbedrelse af spisemiljøet ift. æstetik

B. "Velkomstbakke" med en special servering og skrevet materiale omkring mad og ernæring

C. Patientinterview med det formål at kunne kategorisere patienter i forskellige typer tilknyttet specielle menuer og serveringer

D. Forbedring af præsentation og udseende af måltider for at øge appetitligheden af måltider

Resultatet viste signifikant stigning i indtag af energi efter intervention. Desuden viste patienterne øget tilfredshed med spisemiljøet og præsentation/udseende af måltiderne - og dette var ikke på bekostning af en merudgift i fremstilling af maden.

Projektet har givet inspiration til idékataloget "Skab gode måltidsoplevelser for patienten"