Plastikkirurgisk korrektion af hudoverskud efter vægttab (herunder MWL-patienter)

Patienter med ønske om korrektion af hudoverskud efter vægttab kan henvises til vurdering ved plastikkirurgisk afdeling, hvis der er væsentlige fysiske og psykosociale gener.

Med baggrund i Sundhedsstyrelsens ”Plastikkirurgisk korrektion efter massivt vægttab – faglig visitationsretningslinje” af december 2013 skelnes der allerede i visitationen mellem patienter med vægttab under 15 BMI-enheder, almindeligt vægttab, og patienter med vægttab over eller lig 15 BMI-enheder, massivt vægttab. Vi beder derfor om, at dette fremgår af henvisningen. Metode for vægttab er underordnet.

Patienten skal være vægtstabil. Plastikkirurgisk korrektion af hudoverskud efter vægttab kan tidligst tilbydes, når patienten har været vægtstabil i 6 mdr. og tidligst 18 mdr. efter et bariatrisk indgreb.

Korrektion af hudoverskud ved vægttab under 15 BMI-enheder kan tilbydes ved BMI 25 eller derunder.

Korrektion af hudoverskud efter vægttab over 15 BMI enheder kan som hovedregel kun tilbydes ved BMI under eller lig 30. Dog kan i udvalgte tilfælde tilbydes simpel hudafskæring uden underminering ved BMI under eller lig 34.

Patienter med vægttab på 15 BMI-enheder eller derover har øget risiko for komplikationer ved kirurgiske indgreb. Patienten skal være metabolisk stabil på henvisningstidspunktet. Blodprøver til vurdering af dette fremgår af WebReq som MWL-pakke. Såfremt blodprøverne falder udenfor normalområdet skal patienten udredes/behandles i almen praksis eller henvises til Endokrinologisk Afdeling med henblik på dette.

Inden patienten vurderes med henblik på operation, skal vedkommende være ophørt med at ryge. Der kræves tobaksabstinens fra minimum 6 uger før til 3 uger efter et indgreb. I praksis betyder det, at patienten skal være ophørt med at ryge på henvisningstidspunktet.

Ønskede oplysninger i henvisningen:

  • På henvisningen skal anføres aktuelle vægt, højde og BMI samt maksimale læge-registrerede vægt og BMI. 
  • Varighed af vægtstabilitet (min. 6 mdr.) 
  • Ved vægttab ≥ 15 BMI-enheder dokumentation i form af blodprøver for at patienten er metabolisk stabil. Laboratoriets normalområder skal fremgå. 
  • Vægttabsmetode. Ved bariatrisk indgreb tidspunkt for dette, operationsmetode og hvorvidt der har været komplikationer. 
  • Komorbiditet inklusiv psykiatrisk lidelse. 
  • Medicinstatus
  • Alkohol- og tobaksforbrug samt eventuelt stofmisbrug.

Henvisninger uden disse oplysninger vil blive returneret.