Formidling på engelsk

Er du i tvivl om den korrekte engelske oversættelse af en organisatorisk enhed eller en akademisk titel, så finder du hjælp i denne guide. Læs også om vores samarbejdsaftale om korrekturlæsning og sproglig revision af engelske manuskripter til videnskabelige tidsskrifter.

Engelsk formidling

Engelske titler på organisatoriske enheder

Organisatoriske enheder i Region Nordjylland

  • Aalborg Universitetshospital: Aalborg University Hospital
  • Forskningens Hus: Aalborg University Hospital Science and Innovation Center
  • Region Nordjylland: North Denmark Region

Se i øvrigt listen over virksomhedsnavne på PersonaleNet.

Vær opmærksom på, at brugen af konsekvente betegnelser for specialer, klinikker og andre organisatoriske enheder er forudsætningen for en høj datakvalitet i registreringen af forskningspublikationer.

Aalborg Universitet

  • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: The Faculty of Medicine
  • Klinisk Institut: Department of Clinical Medicine
  • Institut for sundhedsteknologi: Department of Health Science and Technology

Akademiske titler og jobtitler

Overlæge: Consultant (UK) / Chief Physician (USA)
Afdelingslæge: Senior registrar

Turnusreservelæge, reservelæge, 1. reservelæge (UK):
House Officer (1 år)
Senior House Officer (2 år)
Specialist Registrar (4-5 år)

Yngre læge
MD:  Resident (USA), efter niveau first year resident”, ”second year resident"

dr.med. -> Med.Sc.D.
ph.d. -> Ph.D.

 

Se PersonaleNet for flere vejledende engelske oversættelser af titler, heriblandt også stillingsbetegnelser og regionale organisatoriske enheder.

 

Sproglig revision af engelsk manuskript

Nuklearmedicinsk Afdeling på Aalborg UH har forhandlet sig til en betydelig rabat (20 %) hos AJE, tidligere American Journal Experts. Denne rabataftale stilles til rådighed for alle ansatte på hospitalet.

AJE specialiserer sig i redigering og korrekturlæsning for forfattere, der gerne vil publicere artikler i engelsksprogede tidsskrifter. AJE har et team af redaktører fra 15 universiteter i USA, som dækker alle områder af videnskab og medicin.

Efter korrekturlæsning hos AJE, får man et certifikat, som man kan sende sammen med manuskriptet til tidsskriftet ved indsendelsen. Dette betyder, at manuskriptet bevæger sig hurtigere igennem tidsskriftets sproglige revisionsproces og har større chance for at blive antaget til publikation. Sproglige forhold har stor betydning i peer-review processen. Flere tidsskrifter kræver, at ikke-engelsksprogede forfattere anvender sproglig korrektur inden fremsendelse af manuskript. Forlagene Elsevier og Karger anbefaler AJE.

AJE-redaktørernes tavshedspligt sikrer dit manuskript mod videregivelse til uvedkommende inden udgivelsen. Dette punkt kan du læse mere omkring på AJE’s hjemmeside (www.aje.com). Her kan du også læse om alle de services, du kan tilkøbe, herunder peer-review, opsætning til dit valgte tidsskrift etc.  

Prisen for standard sproglig revision af et manuskript på maksimalt 3500 ord og svar inden for 7 dage er ca. 180 USD.

Du får til den aftalte dato returneret et manuskript med ændringer i Word's korrekturfunktion, både konkrete ændringer og opklarende kommentarer, hvis der er tvivl om meningen med den enkelte sætning.

Læs den fulde procedure for indsendelse af manuskripter på PersonaleNet