Få tjek på din deltagerinformation

Skal du rekruttere deltagere til et forskningsforsøg, er det vigtigt, at den skriftlige information, som udleveres til forsøgsdeltagerne, er sprogligt korrekt og let og indbydende at læse. Kommunikation tilbyder at give din tekst et sprogligt eftersyn, og hjælper med at layoute dit materiale i det korrekte format.

Deltagerinformation

Den skriftlige information, du giver deltagere i et forskningsforsøg, bør være sprogligt korrekt og let at læse. Det øger chancen for, at modtageren har lyst til at bruge tid på at læse om, hvad du har på hjerte. Desuden kan en tekst med fejl og kluntede formuleringer efterlade et dårligt indtryk om projektets videnskabelige kvalitet. Du bør derfor være omhyggelig, når du udarbejder din patientinformation, og tilstræbe at holde den i et sprog, som er målrettet modtageren.

Få teksten på plads, før projektet er godkendt

Som forsker ved du, at de videnskabsetiske komitéer stiller helt specifikke krav til de dokumenter, som anmeldte projekter skal omfatte, for at blive godkendt.

Blandt andet skal den patientinformation, som udleveres til deltagere i forsøget, indgå i anmeldelsen.

Da et godkendt dokument ikke må ændres efterfølgende, er det vigtigt, at den informationstekst, som indgår i anmeldelsen, er den samme, som du påtænker at udlevere til deltagerne.

Kommunikation opfordrer derfor til, at du som forsker benytter dig af tilbuddet om sprogligt kvalitetstjek af din deltagerinformation, igennem INDEN, du indgiver anmeldelse til Videnskabsetisk Komité.

Tjekket foretages af Team Patientinfo i Kommunikation, der i forvejen arbejder med al patientinformation til patienter i Region Nordjylland - dvs. indkaldelsespakker, pjecer om undersøgelse og behandling, hjemmeside mv. 

Tjekket kan blandt bidrage med forslag, der:

  • Fremhæver vigtige budskaber
  • Gør teksten mere overskuelig med forklarende overskrifter eller faktabokse
  • Øger læsbarheden ved at forklare eller omskrive svære ord og sætninger
  • Skaber sammenhæng til øvrig skriftlig patientinformation

Har du en tekst, du gerne vil have tjekket, så send den til patientinfo@rn.dk - gerne i god tid, så der er tid til eventuel dialog om formuleringer og budskaber.

Team Patientinfo hjælper med layoutet

Ikke nok skal det sproglige være i orden. Den deltagerinformation du udleverer, skal også tage sig ordentligt ud. På Region Nordjylland-sprog betyder det, at deltagerinformationen skal layoutes i faste skabeloner, så den tilpasses og er i sammenhæng med regionens øvrige patientinformation.

Kontakt derfor altid Team Patientinfo på patientinfo@rn.dk for hjælp til opsætning af det skriftlige materiale, du udleverer i forbindelse med dit forskningsprojekt.