Lægeboliger i Thisted

Aalborg Universitetshospital, Thisted råder over 10 huse, 8 lejligheder og 36 værelser. Yngre læger har fortrinsret til alle boliger.

Kriterierne for at få en bolig er følgende:

Man skal være i løn ved Region Nordjylland og være klinisk assistent, reserve- eller 1. reservelæge i klassificeret stilling (basislægestilling, introduktionsstilling, hoveduddannelsesstilling, kursusansættelse, 1. reservelægevikariater og uklassificerede stillinger).

Alle andre ansatte uden overenskomstmæssig ret til bolig (læger eller øvrigt personale) kan tildeles en bolig under visse forudsætninger, såfremt der ikke er en klinisk assistent, reserve- eller 1. reservelæge på ventelisten.

Når man som speciallæge bliver ansat i en tidsubegrænset stilling eller bliver afdelingslæge, er man ikke længere berettiget til en lægebolig. Som afdelingslæge har man dog ret til at blive boende i sin nuværende lægebolig i højst 1 år efter tiltrædelse som afdelingslæge, men til fuld husleje. Forlængelse ud over 1 år gives ikke.
I særlige tilfælde kan lægeboliger også tildeles medarbejdere uden overenskomstmæssige krav til bolig som f.eks. afdelingslæger eller andre, når det vurderes muligt.

Man har pligt til at meddele evt. ændringer i ansættelsesforholdet, da ændringer kan medføre ændrede lejevilkår.

Ved leje af hus eller lejlighed har lejer et opsigelsesvarsel på en måned til fraflytning d. 1. eller d. 15. i en måned. Aalborg Universitetshospitals opsigelsesvarsel, før udløbsvarsel, er i henhold til lejeloven. Lejer er ved fraflytning forpligtet til at aflevere huset/lejligheden i god og en sådan stand, at Aalborg Universitetshospital umiddelbart vil kunne udleje huset/lejligheden igen. I modsat fald vil huset/lejligheden blive rengjort og fejl/mangler vil blive udbedret ved Aalborg Universitetshospitals foranstaltning på lejers regning.

Boligen må udelukkende benyttes til beboelse og må ikke fremlejes.

Ved huse og lejligheder er huslejen inklusiv et aconto-beløb for vand og varme - og der foretages ikke aflæsning af forbrug ved ind- og udflytning. Vand- og varmeforbruget opgøres én gang årligt. Lejer tilmelder sig og afregner elforbrug direkte med Thy-Mors Energi.

Ved værelser er lejebeløbet inklusiv et fast beregnet beløb for vand, varme og el.

Boligtyper