Program 2024 - Kan du din ABCD?

08.30 - 09.15 A: Ankomst, morgenmad og registrering

09.15 - 09.20 Velkomst
v. chefsygeplejerske Tina Seidelin Rasmussen, 
Anæstesi og Intensivafdeling

09.20 - 10.20 B: Breathing – Nyeste anbefalinger 
indenfor respiratorbehandling
v. afdelingslæge Thomas Lass Klitgaard, 
Anæstesi og Intensivafdeling

10.20 - 10.50 Speedtalk v. udstillere

10.50 - 11.20 Pause og udstilling

11.20 - 12.00 C: Cirkulation 
v. overlæge, professor, dr. med. Benedict Kjærgaard, 
Hjerte- og Lungekirurgisk Afdeling

12.00 - 12.45 Pause og frokost

12.45 - 13.10 D: Deliriumscreening - hvorfor er det så svært? 
v. intensivsygeplejerske Hanne Mouritsen

13.10 - 14.00 E: Efterforløb; Sorg 
v. sorgrådgiver, intensivsygeplejerske Trine Glintvad, 
Doris Højgaard og Rikke Mikkelsen

Cafémøder
v. intensivsygeplejerske Anne Glæemose 
og intensivsygeplejerske, Ph.d. stud. Ann Louise Hanifa

14.00 - 14.30 F: Forplejningskaffe og udstillere

14.30 - 15.30 G: Grin ”Det kan godt være klogt, selvom det er sjovt” 
Foredrag om vigtigheden af humor og kommunikation 
i arbejdslivet og i livet i det hele taget. 
v. foredragsholder Karen Marie Lillelund

15.30 - 15.50 H: Hjemrejse. 
Evaluering og afrunding af dagen.