For fagfolk

Denne del af hjemmesiden henvender sig primært til sundhedsfaglige udenfor sygehuset, fx praktiserende tandlæger, specialtandlæger og praktiserende læger.

For ventetider, visitationsmeddelelser, forløbsbeskrivelser med mere, henviser vi til NordKAP på Sundhed.dk.