Vil du være tandlæge ved Kæbekirurgisk Afdeling?

Klinisk funktion

Kæbekirurgisk Afdeling behandler sygdomme, anomalier og læsioner i tænder, mund og kæber. Afdelingen er landsdelsafdeling for tand-, mund- og kæbekirurgi og varetager denne opgave for patienter fra Region Nordjylland samt for henviste patienter fra andre regioner. 

Vi har et tæt samarbejde med Skadestuen, hvor vi tilser og behandler akutte traumeskader på tænder, mund og kæbeskelet. 

Regionstandplejen i Region Nordjylland er en integreret del af Kæbekirurgisk Afdeling. Regionstandplejen behandler patienter med tandaplasi (manglende tandanlæg), tanddannelsesforstyrrelser og odontologiske lidelser med risiko for funktionsnedsættelse.


Vi har fokus på din uddannelse

Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, deltager i uddannelsen af specialtandlæger i Tand-, mund- og kæbekirurgi.

Den 5-årige uddannelsen er tilrettelagt efter Sundhedsstyrelsens cirkulære om uddannelse til specialtandlæge, bekendtgørelse nr. 1246 af 24. oktober 2007.

Som led i uddannelsen skal den uddannelsessøgende opholde sig et år på Kæbekirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital.

Afdelingen lægger vægt på et godt uddannelsesmiljø, hvor deltagelse i kliniske forskningsprojekter er en integreret del af forløbet.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens Inspektorrapport, hvor organiseringen af den tandlægelige videreuddannelse på Aalborg Universitetshospital er beskrevet.
Rapporten kan læses her: https://www.sst.dk/da/inspektorrapporter?Sygehus={209DFE14-07F5-4A8E-B5A5-6546F8BF9352}&Rapport periode={CCD433CD-C35C-4EA5-819B-ECE895F0B2E7}&searchWord=kæbekirurgisk

Yderligere informationer, bekendtgørelse for specialtandlæger og bekendtgørelse for uddannelse af specialtandlæger findes i nedenstående link: https://www.sst.dk/da/uddannelse/specialtandlaeger


Vær med til at udvikle morgendagens behandling

Kæbekirurgisk Afdeling har stor forskningsaktivitet. Forskningen er tæt integreret i det daglige arbejde, hvor der fokuseres på de væsentligste behandlingsmæssige arbejdsområder, som afdelingen varetager. Der udføres kliniske og eksperimentelle undersøgelser inden for følgende områder i samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere:

  • Rekonstruktion af medfødte og erhvervede kæbedefekter med knogletransplantater, knogleerstatningsmaterialer, distraktion og tandimplantater
  • Rekonstruktion af patienter med multiple tandaplasier (manglende anlæg af blivende tænder)
  • Indikation og effekt af kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af vækstbetingede kæbeanomalier
  • Kirurgisk behandling af kæbeledslidelser 

Vi tager godt imod nye medarbejdere

Vi er en afdeling med et godt arbejdsmiljø, og hvor vi tager godt imod vores nye medarbejdere. Som ny medarbejder får man udleveret velkomstbrev med praktiske oplysninger, informationer om afdelingen, oplysninger om fx vejledere, uddannelsesansvarlige og ledere.