Uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

Videreuddannelse til specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi

Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, deltager i uddannelsen af specialtandlæger i Tand-, mund- og kæbekirurgi.

Uddannelsen, som tager 5 år, er tilrettelagt efter Sundhedsstyrelsens cirkulære om uddannelse til specialtandlæge nr. 203, 9. december 1991.

Som led i uddannelsen skal den uddannelsessøgende opholde sig et år på Kæbekirurgisk Afdeling, Århus Universitetshospital.

Afdelingen lægger vægt på et godt uddannelsesmiljø, hvor deltagelse i kliniske forskningsprojekter er en integreret del af forløbet.

Der henvises til Sundhedsstyrelsens Inspektorrapport 2006, hvor organiseringen af den tandlægelige videreuddannelse på Aalborg Sygehus er beskrevet (se link til Inspektorrapporten til højre).

Yderligere information specialtandlægeuddannelsen findes i nedenstående cirkulærer og henvisninger:

  • Sundhedsstyrelsens cirkulære nr. 203 af 9. december 1991. "Cirkulære om uddannelse af specialtandlæge i ortodonti og hospitalsodontologi".
  • Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 29. november 1991. "Bekendtgørelse om uddannelse af specialtandlæger m.v.".
  • Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 693 af 25. september 1998 "Bekendtgørelse om specialtandlæger".

Desuden henvises til

  • Sundhedsstyrelsens Specialeplanlægning og lands- og landsdelsfunktioner i sygehusvæsenet (se "Links og filer")