Afdelingsledelsen

Afdelingsledelsen i Kæbekirurgisk Afdeling består af 1 cheflæge, 1 chefsygeplejerske, og 1 ledende lægesekretær. Desuden har vi forsknings- og uddannelsesansvarlige overtandlæger.

Afdelingsledelsen

Forsknings- og uddannelsesansvarlige overtandlæger