Organisering

Forskningen på Aalborg Universitetshospital er organiseret under forskningschef Egon Toft, men er lokalt forankret på den enkelte afdeling under en forskningsansvarlig professor eller overlæge.

Som universitetshospital er Aalborg Universitetshospital forpligtet til at sikre, at der sker forskning inden for alle lægefaglige specialer. Derfor er for hvert speciale speciale udpeget en eller flere  forskningsansvarlige, hvis opgave blandt andet er at sikre lokal forskningsaktivitet inden for specialet. 

Den forskningsansvarlige refererer i forskningsøjemed til hospitalets forskningschef.

Afdelingen Forskning, Uddannelse og Innovation, der er organiseret som en selvstændig enhed under forskningschefen, varetager den daglige forskningsadministration og yder bistand til hospitalets forskere. Afdelingen består af en række understøttende funktioner, eksempelvis fundraising og statistikhjælp.