Forsknings- og innovationsstrategi

På Aalborg UH skal forskning på højt internationalt niveau sikre optimal kvalitet i patientbehandlingen inden for alle kliniske specialer. Forskning skal forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering af patienterne samt fastholde hospitalets position som en central sundhedsvidenskabelig forsknings- og uddannelsesinstitution, både nationalt og internationalt.

Strategien kort fortalt

Målsætninger

Med Forsknings- og Innovationsstrategi 2023-2027 sætter Aalborg UH fokus på:

  • Konsolidering og strategisk udvikling af forskning inden for specifikke forskningsområder, hvor vi ønsker at være førende.

  • Klinisk implementering af forskning i form af nye behandlinger og sundhedstilbud.

  • Øge forskning og udvikling inden for Digital Health.

 

Hertil kommer konkrete målsætninger inden for fem strategiske indsatsområder: