For fagfolk

Denne del af hjemmesiden henvender sig primært til sundhedsfaglige udenfor sygehuset, f.eks. praktiserende læger, studerende, hjemmeplejen og fagpersoner i regionen, kommune osv.

For ventetider, visitationsmeddelelser, forløbsbeskrivelser med mere, henviser vi til NordKAP på Sundhed.dk. (Du kan også i nogle tilfælde finde information på de enkelte afdelingers sider).

Forskning og publikationer for de enkelte afdelinger er samlet på en central forskningsside for hele sygehuset.

Læs mere om forskning inden for Øre-, Næse-, Halskirurgi.