Til praktiserende læger

Afsnittet modtager henvisninger først og fremmest fra praktiserende speciallæger i øre-, næse-, halssygdomme, men også alment praktiserende læger. Endvidere henvises en del patienter internt fra sygehusenes og hospitalernes andre afdelinger. 

I mange tilfælde modtager specialet patienter direkte efter henvisning fra alment praktiserende læge, mens det i andre tilfælde forudsættes, at henvisningen sker efter vurdering hos praktiserende øre-, næse- hals speciallæge. I tvivlstilfælde bør der i første omgang henvises til praktiserende øre-, næse-, hals speciallæge.

 

Øresygdomme

Henvisning mhp. behandling/operation forudsætter generelt, at patienten har været vurderet og evt. behandlet ved øre-, næse-, hals speciallæge. En undtagelse er henvisning mhp. operation for stritører.

 

Næse og bihulesygdomme

Henvisning mhp. behandling/operation forudsætter generelt, at patienten har været vurderet og evt. behandlet ved øre-, næse-, hals speciallæge. Det gælder også for kosmetiske gener, at patienten først skal vurderes i speciallægepraksis.

 

Halssygdomme

Henvisning mhp. behandling/operation forudsætter generelt, at patienten har været vurderet og evt. behandlet ved øre-, næse-, hals speciallæge. Imidlertid modtager specialet rutinemæssigt patienter direkte efter henvisning fra almen praksis indenfor:
  • Struma, hvor der forudsættes at foreligge undersøgelse af thyreoideatal, scintigrafi og en finnåls-undersøgelse (evt. via øre-, næse-, hals speciallæge).
  • Kronisk tonsillitis inkl. peritonsillær absces mhp. tonsillektomi.
  • Abscesser iøvrigt på halsen med akut behandlingsbehov.

Andre tilfælde med udfyldninger på halsen (halscyster, glandler) bør generelt henvises til praktiserende speciallæger. Undtagelser gøres i de tilfælde, hvor der eksempelvis foreligger UL-undersøgelse med påvisning af feks. cyste eller glandler.