Undersøgelser og behandlinger

I Lungemedicinsk Dagafsnit undersøger vi hovedsageligt patienter, som har symptomer på lungekræft.