Klinisk Biokemisk Afdeling (Blodprøvetagning og EKG)

Laboratorierne varetager blodprøvetagning, EKG-optagelse og andre organfunktionsprøver på sygehusene. De udfører ligeledes analyser på disse prøver sammen med prøver indsendt fra de praktiserende læger.