For fagfolk

På denne del af hjemmesiden finder du relevante oplysninger, hvis du arbejder i sundhedssektoren.

For ventetider, visitationsmeddelelser, forløbsbeskrivelser med mere, henviser vi til NordKAP på Sundhed.dk. (Du kan også i nogle tilfælde finde information på de enkelte afdelingers sider).

Vejledning til indhentning af laboratoriesvar på Sundhed.dk kan hentes via dette link.

Forskning og publikationer for de enkelte afdelinger er samlet på en central forskningsside for hele sygehuset.