Videnscenter for Børn og Unge med overvægt

Videnscenter for Børn og Unge med Overvægt tilbyder forløb til svært overvægtige børn og unge i alderen 0-18 år. Videnscenter for Børn og Unge med Overvægt har ambulant funktion på børneambulatorierne i Aalborg, Hjørring og Thisted.

Indgang til ambulatoriet