Om afsnittet

I Akut Modtageafsnit (AMA) modtager vi patienter med akut opstået sygdom fra Akutmodtagelsen (Skadestuen). I AMA fortsætter vi en tæt observation og udredning. Patienterne forbliver indlagt i AMA i 1-2 døgn, mens vi udarbejder en behandlingsplan for patienten inden eventuel udskrivelse eller visitation til et andet sengeafsnit, enten i Aalborg, Farsø, Hobro, Hjørring eller Thisted.