Fysio- og Ergoterapiafdelingen

Fysio- og Ergoterapiafdelingen varetager undersøgelse, behandling og genoptræning af indlagte og ambulante patienter i tæt samarbejde med de øvrige afdelinger på Aalborg Universitetshospital, afdelinger fra andre offentlige og private hospitaler.