For fagfolk

Denne del af hjemmesiden henvender sig primært til sundhedsfaglige udenfor sygehuset, f.eks. praktiserende læger, studerende, hjemmeplejen og fagpersoner i regionen, kommune osv.

For ventetider, visitationsmeddelelser, forløbsbeskrivelser med mere, henviser vi til NordKAP på Sundhed.dk. (Du kan også i nogle tilfælde finde information på de enkelte afdelingers sider).

Forskning og publikationer for de enkelte afdelinger er samlet på en central forskningsside for hele sygehuset.