Hæmatologisk Afdeling

Hæmatologisk Afdeling undersøger og behandler patienter med blodsygdomme (hæmatologiske sygdomme), fx leukæmi og knoglemarvskræft. Afdelingen er højt specialiseret og har en betydelig forskningsaktivitet indenfor mange sygdomme.