Undersøgelser og behandlinger inden for blodsygdomme (Hæmatologi)

Hæmatologisk Afdeling undersøger og behandler patienter med blodsygdomme (hæmatologiske sygdomme), fx leukæmi og knoglemarvskræft. Her finder du det informationsmateriale, vi har om vores undersøgelser og behandlinger.