Rehabilitering - et tilbud til dig

Efter et behandlingsforløb for kræft vil de fleste mennesker have brug for at komme sig. Du kan opleve både fysiske og psykiske følger, som er vigtige at tage hånd om, så du kommer bedst muligt tilbage til hverdagen. Din hjemkommune tilbyder forskellige former for rehabilitering netop til dig, som har været igennem eller er i et kræftforløb.

Rehabilitering er en naturlig fortsættelse af din behandling 

Vi betragter rehabilitering som en naturlig fortsættelse af den behandling, du har modtaget hos os. I nogle tilfælde vil rehabilitering med fordel kunne starte allerede, mens du fortsat er i et behandlingsforløb. Det er derfor vigtigt, at du i forbindelse med dit behandlingsforløb også drøfter muligheden for at blive henvist til rehabilitering i din hjemkommune. Bringer vi det ikke på bane i vores samtaler, så spørg.

 

Et rehabiliteringstilbud er fleksibelt og målrettet dig

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvilke tilbud om rehabilitering kommunen har. Ens for tilbuddene er dog, at det forløb, du bliver tilbudt, er:

  • målrettet dig fleksibelt
  • gratis
  • et tilbud, som kan støtte dig i ”mestre eget liv” eller komme tilbage til samme niveau som før, du blev syg
  • en mulighed for at netværke og møde andre i samme situation som dig.

 

Vi kan henvise til rehabilitering– det kan din praktiserende læge også

Bliver vi enige om, at det vil være godt for dig at starte på et rehabiliteringsforløb, så sender vi en henvisning til din hjemkommune. Du kan også drøfte muligheden med din praktiserende læge, som ligeledes kan henvise til rehabilitering i din hjemkommune.

 

Du har en samtale med din hjemkommune om dine behov

Når du bliver henvist til rehabilitering i din hjemkommune, så vil du altid starte med at blive inviteret til en samtale i din hjemkommune. Her drøfter I dine behov og de muligheder, der er i din kommune. Rehabiliteringsforløbet bliver sat sammen efter dine ønsker og behov. Forløbet er fleksibelt, så du kan starte, når du synes, du er klar til det.

 

Du kan altid takke nej til et tilbud

Skulle du fortryde de aftaler, du har lavet med din hjemkommune, kan du altid sige nej tak – også efter din første samtale.

 

Du kan altid blive henvist til tilbuddet, når du er klar

Hvis du vælger ikke at blive henvist til eller at deltage i et rehabiliteringsforløb, men senere kommer i tanke om, at du måske alligevel godt kunne have brug for det, så kan du altid gå til din egen læge og blive henvist derfra.