Genetisk Lab.

I samarbejdet med Klinisk Genetisk Afdeling udføres avanceret diagnostik og udredning af sjældne genetiske sygdomme med hel-exom sekventering. Derudover benyttes den nyeste teknologi til sekventering af større gen-paneler bl.a. for Marfan syndrom og thorakale aorta-anuerismer og dissektioner. Afdeling for Molekylær Diagnostik har desuden en lang tradition for forskning inden for arvelige cancerformer, særlig arvelig bryst- og ovariecancer og arvelig tyktarmskræft, og deltager i flere nationale og internationale projekter på dette område.

Kontaktpersoner i Genetisk Laboratorium