Forskning

Afdeling for Molekylær Diagnostik (AfMD) har en lang tradition for forskning inden for arvelige cancerformer, særlig arvelig bryst- og ovariecancer og arvelig tyktarmskræft. Afdelingen deltager endvidere i flere nationale og internationale projekter på dette område. 

Forskning i fibrose

De senere år er forskning i viral hepatitis drejet mere i retning af forskning i fibrose. AfMD er partner i et Højteknologifond-projekt om fibrosemarkører til diagnostik. Afdelingen udfører desuden selvstændig forskning på samme område, hvor vi bl.a. på baggrund af en rottemodel med fibroseudvikling har etableret en model af hyper- og hypomethylerede gener, der afprøves med henblik på en nærmere diagnostik af fibrosestadium ud fra cellefrit DNA i plasma. Der pågår indenfor samme forskningsfelt forsøg på at finde biomarkører ved hjælp af NMR (Nuclear Magnetic Resonance) teknologi.

Epigenetisk forskning inden for cancer og leverfibrose

Epigenetisk forskning inden for cancer og leverfibrose er et forskningsfelt, som er etableret i de senere år, hvor vores udvikling af en særligt følsom metode til detektion af methyleret DNA i plasma har åbnet muligheden for studier til opdagelse af biomarkører. 

Personlig medicin i cancer

Identifikation af genetiske varianter og profiler, der kan bruges til at målrette behandlingen af forskellige cancerformer. Et særligt fokusområde er udvikling af metoder til korrekt identifikation af cancer celler, der har nedsat evne til at reparere DNA skader. Inden for dette område leder AfMD et stort tværfagligt satsningsområde, der involverer syv forskellige specialer på Aalborg UH (hæmatologi, onkologi, genetik, patologi, gynækologi, nuklear medicin samt BI og analyse). Projektet er et tre årigt projekt (REPAIR projektet), der er en af de første forskningsKuber på Aalborg UH.

Læs mere om ForskningsKUBER her:

Grundforskning

I AfMD arbejdes med grundforskning indenfor genekspression og DNA methylering i forbindelse med varm iskæmi målt i væv og på cellefrit DNA i blod.

Samarbejde

AfMD samarbejder med forskergrupper både nationalt og internationalt. AfMD er ligeledes involveret i samarbejder med forskellige private virksomheder, inden for udvikling af nye analyser, analyseudstyr og anvendelse af ”Big Data”.

Mere information om internationale projekter kan findes her: