Igangværende forskningsprojekter

  • Diagnostisk potentiale af methyleret DNA i ovariecancer
  • Diagnostisk potentiale af methyleret DNA i pancreascancer
  • Diagnostisk potentiale af metabolomet i ovariecancer
  • Diagnostisk potentiale af metabolomet i pancreascancer
  • Studie af mutationsprofiler og sammenhængen med infektionsforløb hos danske patienter inficeret med hepatitis B virus genotype D
  • Leverfibrose – et translationelt studie i mekanismerne ved hepatisk fibrogenese
  • Relation mellem hepatitis B og genotyper, pre-core mutationer, virusload og geografi
  • Fysiologiske og biokemiske effekter af lange computerspilssessioner i unge raske mænd
  • Implementering og vurdering af preimplantationsgenetisk test baseret på næste generations sekventering
  • Forståelse af smitteveje gennem sekventering og analyse af COVID-19(SARS-COV-2) genomer.