For fagfolk

Denne del af hjemmesiden henvender sig primært til sundhedsfaglige udenfor sygehuset, f.eks. praktiserende læger, studerende, hjemmeplejen og fagpersoner i regionen, kommune osv. 

For ventetider, visitationsmeddelelser, forløbsbeskrivelser med mere, henviser vi til NordKAP på Sundhed.dk.