Uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

Udover undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter prioriterer Geriatrisk Afsnit uddannelse højt. Uddannelsesprogrammer foreligger.

Geriatrisk Afsnit deltager i speciallægeuddannelsen og har 3 hoveduddannelsesforløb i Intern Medicin;Geriatri samt 1 introduktionsstilling i Intern Medicin.

Uddannelse finder ligeledes sted for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistenter.

Via Klinik Akut har afdelingen tilknyttet en udviklingssygeplejerske.

Lægerne i Geriatrisk Afsnit fungerer som undervisere både i speciallægeuddannelsen samt andet personale. Afsnittets læger deltager aktivt i danske såvel som internationale kongresser.

Geriatrisk Afsnit er aktiv inden for forsknings- og udviklingsprojekter omkring ældre-sygdomme og deres behandling.