Undersøgelser og behandlinger inden for Ælremedicin (Geriatri)

Geriatrisk Afdeling  undersøger og behandler sygdomme hos ældre mennesker.